Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

RADA REDAKCYJNA

 

Redaktor Naczelny

Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

Zastępca Redaktora Naczelnego

Iwona Czaja-Chudyba (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

Sekretariat Redakcji

Anna Szkolak-Stępień (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)- Sekretarz Redakcji

Urszula Dworska-Kaczmarczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)- członek Sekretariatu Redakcji

 

Członkowie:

Olena Bykovska (Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa w Kijowie),

Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

Michał Głażewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

Jolanta Karbowniczek (Akademia Ignatianum w Krakowie),

Gabriela Kasprzak (University of Toronto),

Adam Korzeniowski (Akademia Muzyczna w Krakowie),

Iveta Kovalčíková (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

Krzysztof Kraszewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

Elena Lucia Mara (Uniwersytet Lucian Braga w Sibiu),

Norbert Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

Milan Portik (Uniwersytet Preszowski w Preszowie),

Jost Schiren (Alanus Hochschule, Bonn),

Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej),

Radka Wildová (Uniwersytet Karola w Pradze),

Teresa Żebrowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

Redaktorzy tematyczni

W obszarze nauk społecznych:

Pedagogika ogólna, pedagogika szkolna — Michał Głażewski

Pedagogika przedszkolna, pedagogika zabawy — Bożena Muchacka

Pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika twórczości i zdolności — Iwona Czaja-Chudyba

Dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe — Krzysztof Kraszewski

Pedagogika społeczna, teoria wychowania — Adam Solak

Pedeutologia, pedagogika międzykulturowa — Milan Portik

Historia wychowania — Katarzyna Dormus

Pedagogika czasu wolnego/edukacja pozaszkolna — Olena Bykovska

Psychologia — Daniel Mara

Praca socjalna — Norbert Pikuła

 

W obszarze nauk artystycznych:

Sztuk plastycznych — Teresa Żebrowska, Kinga Łapot-Dzierwa
Sztuk muzycznych — Adam Korzeniowski

 

Redaktorzy językowi

Ewa Bednarska-Gryniewicz
Ľudmila Belašova

 

Redaktor statystyczny

Barbara Nawolska

 

Projekt okładki

Teresa Żebrowska

 

Redakcja techniczna i łamanie komputerowe

Tomasz Zacharski