Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Tematyka kolejnych numerów czasopisma Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, które ukażą się w roku 2021:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w dobie pandemii –  numer 1 (17)/ 2021

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: teoria-badania-praktyka – numer 2(18)/2021

 

Termin nadsyłania artykułów do pierwszego półrocznika – do dnia 15 marca.

Termin nadsyłania artykułów do drugiego półrocznika –  do dnia 15 września.

 

Serdecznie zachęcamy do przesyłania artykułów na adres e-mail czasopisma: czasopismoppiw@up.krakow.pl