Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Tematyka kolejnych numerów czasopisma Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, które ukażą się w roku 2021  będzie dotyczyć:

Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w dobie pandemii –  numer 1 (17)/ 2021

 

Tematyka kolejnych numerów czasopisma Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, które ukażą się w roku 2020  będzie dotyczyć:

Problemów wczesnej edukacji dziecka w przedszkolu i szkole –  numer 1 (15)/ 2020

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w kraju i na świecie- numer 2 (16)/2020                     

 

Termin nadsyłania artykułów do pierwszego półrocznika – do dnia 15 marca.

Termin nadsyłania artykułów do drugiego półrocznika –  do dnia 15 września.

 

Serdecznie zachęcamy do przesyłania artykułów na adres e-mail czasopisma: czasopismoppiw@up.krakow.pl